Chairman’s Message

Message from Barry Coogan, Ranelagh Gaels Chairman

Fáilte chuig ranelaghgaels.ie, baile CLG Gaeil Raghnallach. Mar Cathaoirleach an chlub, is onóir mhór dom fáilte a chur roimhe na cuairteoirí go leir chuig an suíomh seo agus eolas a thabairt daoibh faoin gclub. Ba é 2013 ár 10ú bhliain mar chlub agus tá dul chun cinn suntasach déanta againn go dti seo.

Welcome to ranelaghgaels.ie, the home of Ranelagh Gaels GAA club. As Chairman of the club it is a great honour for me to welcome all visitors to this site and to be able to tell you a little bit about our club. 2013 is our 10th year in existence and we have made great strides in our short lifetime thus far.

Sa bhliain ata amach roinn, beidh muid ag imirt i Sraith 8 den Sraith Sinsir Péil Ath Cliath agus sa Craobh Soisear C.

Beidh foireann na mban, a bhunadh i 2009, ag imirt i Sraith 5 i mbliana agus sa Craobh Soisear D.

This year will see us compete in Division 8 of the Dublin Senior Football League and in the Junior C Championship.

The Ladies team, which was established in 2009, will compete in Division 5 of the League and Cup as well as the Junior D Championship.

Lasmuigh den ár gcluichi, tá muid ag leansan le ár iarrachtai próifil agus seasamh an chlub sa cheantar aitúil a laidriú agus a fhorleathnú. Tá sé i gceist againn leansann le teagmhaill agus caidhreamh le pobail Raghnallach, agus muid ag dréam go mhór le fás agus forbairt an chlub a mhéid agus is feidir linn.

Off the field we are continuing to raise the profile of the club in Ranelagh and the surrounding area. We will continue with initiatives and are looking forward to progressing the club as much as we can.